Raad 09-03-2023

Gisteren (9 maart 2023) was er weer een raadsvergadering. De vergadering duurde relatief kort, maar wat betreft Samen Lokaal Beverwijk zijn er een aantal mooie besluiten genomen door de gemeenteraad van Beverwijk, namelijk:

✅ Instellen van de duurzaamheidslening. Met deze lening kunnen inwoners tegen een relatief lage rente geld lenen voor de verduurzaming van hun woning. Voor meer informatie hierover en andere subsidiemogelijkheden: www.duurzaambouwloket.nl

✅ Woonwagenstandplaatsenbeleid. Met dit beleid wordt ingezet op de inhuur van een projectleider die in Heemskerk en Beverwijk aan de slag gaat met het toevoegen van standplaatsen.

✅ Motie aardbevingsramp Turkije & Syrië. Middels deze motie heeft de gemeenteraad ervoor gekozen 1 euro per inwoner (42.000 euro) over te maken aan het VNG Fonds. De gelden in dit fonds worden gebruikt voor wederopbouwprojecten in het rampgebied.

💊 NIEUWS DIENSTENAPOTHEEK RKZ

Naast bovenstaande besluiten had het college van B&W ook goed nieuws over de dienstenapotheek die gevestigd is in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ). De dienstenapotheek blijft tijdens de verbouwing (1,5 jaar) op de huidige locatie. Tijdens deze periode gaat het RKZ in gesprek met de dienstenapotheek. Dit met als doel om ook na de verbouwing de dienstenapotheek een plek in het RKZ te geven, in het huidige gebouw of op het nieuw te bouwen spoedplein. Samen Lokaal Beverwijk is blij met deze ontwikkeling.

MENU