Coalitieakkoord getekend

Op woensdag 24 augustus 2022 ondertekenden Michel Verreij en Ali Bal – namens Samen Lokaal Beverwijk – het “vernieuwde” coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Ook afgevaardigden van de partijen D66, PvdA, CDA en O’ns Beverwijk deden dit.

De ondertekening van het coalitieakkoord vond plaats op de Dorpsweide in Wijk aan Zee. Op deze locatie bouwden kinderen – onder begeleiding van Nul251 – een aantal prachtige hutten. Het coalitieakkoord wordt inhoudelijk besproken tijdens de raadsvergadering van 12 september 2022.

Naast het coalitieakkoord is op 24 augustus 2022 ook de concept-portefeuilleverdeling bekendgemaakt. Deze verdeling wordt besproken tijdens de eerste vergadering van het College van B&W. De portefeuille van Ali Bal bestaat uit: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Bouw, Monumenten & Erfgoed, Omgevingswet, Bestuurlijke Vernieuwing en Sportbeleid.
MENU