Bedankt voor je interesse!

Op zondag 12 december 2021 hebben de leden van Samen Lokaal Beverwijk het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 vastgesteld. Het document is binnenkort te downloaden op onze website. Hieronder kunt u alvast lezen wat onze koers in het kort is.

Meer info? Stuur een e-mail naar secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl of bel 06-39886686.