Bericht omtrent recente publiciteit

In verband met de recente publiciteit hecht Samen Lokaal Beverwijk eraan te verklaren dat Samen Lokaal Beverwijk zich altijd heeft gericht op het belang van alle inwoners van Beverwijk en geen enkele verbinding heeft met of sympathieën heeft voor racistische, discriminerende of extremistische organisaties van welke politieke kleur dan ook. Voornoemde heeft dan ook nooit invloed gehad op handelingen, meningsvormingen en besluiten van de fractie en vereniging.

Samen Lokaal Beverwijk zet zich in voor een (inclusieve) gemeente waar iedereen zich thuis voelt en die kansen biedt om je te ontwikkelen. Ons verkiezingsprogramma – opgesteld in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen – is daarbij de leidraad. ( Zie ook: https://samenlokaalbeverwijk.nl/programma/ ). Zo maakt Samen Lokaal Beverwijk zich o.a. hard voor de historie en het cultureel erfgoed van onze stad en ons dorp en vindt Samen Lokaal Beverwijk het o.a. belangrijk dat ingezet wordt op de menselijk maat, maatwerk en het betrekken van de samenleving.

Momenteel wordt – zoals eerder gecommuniceerd – in alle zorgvuldigheid een risicoanalyse uitgevoerd betreffende Halil Kocak. Zodra de risicoanalyse is afgerond zal Samen Lokaal Beverwijk – met inachtneming van de uitkomsten – verder handelen.
MENU