Verzoek vrijgave provinciaal verslag

Op 6 juli 2022 deed Mendes Stengs – namens Samen Lokaal Beverwijk – het verzoek bij het college van B&W van de gemeente Beverwijk om zich in te spannen voor het vrijgeven van een verslag opgesteld door de provincie Noord-Holland. Dit deed hij middels zogenoemde Artikel 41-vragen, klik hier om naar het document te gaan.

Het verslag waar Mendes om heeft gevraagd is opgesteld in het kader van de tweede expertmeeting over RIVM-rapport stoffen Tata Steel. Deelnemers van deze expertmeeting waren o.a. het RIVM, Tata Steel, de provincie Noord-Holland en OD NZKG. Doel van de bijeenkomst was om er achter te komen wat het verschil kan verklaren tussen de gemeten en berekende concentraties stof en stoffen in de lucht. De provincie Noord-Holland maakte een verslag van de expertmeeting.

De vraag die Mendes stelde was:

– Is het college genegen een verzoek te doen aan de provincie voor vrijgave provinciaal verslag? Dit in aanmerking nemende dat de gemeente Beverwijk het “Schone Lucht Akkoord” heeft ondertekend en het openbaar maken van dit verslag wel erg veel tijd in beslag neemt. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij dit verslag verwachten?

Verslag vrijgegeven!
Onlangs heeft Samen Lokaal Beverwijk vernomen dat het verslag van de expertmeeting is vrijgegeven. Het document kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Holland of door hier te klikken.

MENU