Woonwagenstandplaats Lau Mazirel

Op 29 juli 2022 stelde ik – namens Samen Lokaal Beverwijk – vragen over het Beverwijkse woonwagenbeleid in algemene zin en de situatie betreffende woonwagenstandplaats Lau Mazirel. Deze vragen kunt u hier lezen.

Op 25 augustus 2022 publiceerde het Noordhollands Dagblad (NHD) een artikel over de situatie betreffende woonwagenstandplaats Lau Mazirel. In dit artikel wordt o.a. verwezen naar de plaatsing van de woonwagencultuur op de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed. Bij de vorming en uitvoering van woonwagenbeleid dient de gemeente hier rekening mee te houden. Het artikel gepubliceerd door het NHD kunt u hier lezen.

Nu de hierboven genoemde vragen zijn gesteld en het NHD een artikel heeft geschreven over de ondernomen actie is het wachten op de antwoorden van het College van B&W. Wanneer de beantwoording is ontvangen wordt dit gepubliceerd op deze website. Heeft u – naar aanleiding van dit artikel – vragen of wenst u aanvullende informatie te delen? Neem dan contact op met Samen Lokaal Beverwijk.

MENU