Reactie op uitnodiging bedrijfsbezoek Tata Steel

Samen Lokaal Beverwijk vindt het van groot belang dat de economie binnen onze gemeente (en regio) blijf floreren. Wij willen trots kunnen zijn en blijven op onze (staal)industrie. Daarbij zijn wij wel van mening dat Tata Steel met opperste prioriteit (duurzame) maatregelen moet nemen om overlast in de omgeving tegen te gaan. Staalproductie in de IJmond heeft toekomst als het zo groen, gezond en veilig mogelijk gebeurd.

Op 19 juli 2022 ontving de fractie van Samen Lokaal Beverwijk de vierjaarlijkse uitnodiging vanuit Tata Steel. De uitnodiging betreft een bedrijfsbezoek voor raadsleden waarbij Tata Steel in gesprek wenst te gaan over de ontwikkelingen in het bedrijf, de leefomgeving, het milieu en de energietransitie.

De fractie van Samen Lokaal Beverwijk heeft ervoor gekozen om – op dit moment – niet in te gaan op de uitnodiging voor het bedrijfsbezoek voor raadsleden en heeft dit middels een brief gecommuniceerd met Tata Steel. In de brief heeft de fractie toegelicht en onderbouwd waarom hiervoor is gekozen. De brief kunt u hier lezen.

Los van het bedrijfsbezoek voor raadsleden blijven wij – zoals aangegeven in de brief – graag inhoudelijk meedenken met Tata Steel. Zoals hierboven aangegeven zien wij het belang van economische activiteiten binnen onze regio en willen wij trots kunnen zijn en blijven op onze (staal)industrie. Wel is er onzes inziens op korte termijn verbetering nodig en dient Tata Steel hier met prioriteit op in te zetten.

MENU