Vragen over energiearmoede

Op 19 juni 2023 heeft Annemarie Deen-Zoontjes vragen gesteld over de aanpak van energiearmoede bij sociale huurwoningen. De vragen heeft zijn samen de fractie Vrij! opgesteld en verstuurd richting het College van B&W van de gemeente Beverwijk. 

Reden voor het stellen van vragen is dat Samen Lokaal Beverwijk zich zorgen maakt over de energiearmoede in sociale huurwoningen. Door slechte isolatie en hoge energieprijzen komen steeds meer huishoudens in de problemen. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties heeft de gemeente de navolgende passage opgenomen: “1.2.5. Om energiearmoede te beperken/terug te dringen, brengen partijen op basis van bestaande data (mogelijke) energiearmoede in kaart. Op basis daarvan bepalen zij welke (extra) inzet mogelijk is om huishoudens te helpen.” Wij zien dat de gemeente met allerlei energiebesparende maatregelen pleisters aan het plakken is, maar de kwaal wordt niet aangepakt. Daarvoor is de inzet van woningcorporaties nodig. We vragen ons af of zij op dit moment al het mogelijke doen en zien graag dat de gemeente daarin een actievere rol pakt.

De gestelde vragen kunt lezen door hier te klikken. Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze op onze website gepubliceerd. 

 

 

 

 

MENU