Update “nieuwe” coalitie

Namens Samen Lokaal Beverwijk voert Michel Verreij gesprekken om tot een meerdereheids coalitie te komen. Via dit bericht stelt hij jou graag op de hoogte van de voortgang. Het bericht is gezamenlijk opgesteld met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. 

Sinds januari 2024 vormen Samen Lokaal Beverwijk, D66, PvdA en CDA een zogenoemde minderheidscoalitie. Sindsdien is middels gesprekken met VVD, Vrij! en GroenLinks ingezet op het vormen van een meerderheidscoalitie. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden onder leiding van Han ter Heegde. Op basis van de resultaten uit deze gesprekken is verder gesproken met GroenLinks. Dit heeft uiteindelijk geleid tot toetreding van GroenLinks tot de coalitie en daarmee een “nieuwe” meerderheidscoalitie.

Addendum op het coalitieakkoord
De toetreding van GroenLinks tot de coalitie vormde de aanleiding voor het opstellen van een addendum op het coalitieakkoord “Samen kom je verder” voor de bestuursperiode 2022-2026. In dit document zijn aanpassingen en toevoegingen opgenomen aanvullend op het bestaande coalitieakkoord. Samen met de ongewijzigde Strategische Raadsagenda vormen het Coalitieakkoord en het addendum de bouwstenen voor het Collegeprogramma. Klik hier om het addendum te lezen

Kandidaat wethouder
Het toetreden van GroenLinks tot de coalitie biedt GroenLinks de gelegenheid om een wethouderskandidaat voor te dragen. GroenLinks is verheugd om Nevin Özütok, een toegewijde en ervaren wethouder/bestuurder, voor te dragen als wethouderskandidaat. De gemeente Beverwijk is geen onbekende omgeving voor Özütok. In de bestuursperiode 2018-2022 was zij al een aantal maanden actief als wethouder, wat haar een stevige basis voor deze rol biedt. Özütok wordt, naar verwachting, tijdens de raadsvergadering van 25 april 2024 officieel voorgedragen aan de gemeenteraad.

Samen Lokaal Beverwijk, D66, GroenLinks, PvdA en CDA kijken vol vertrouwen uit naar de verdere samenwerking.

 
MENU