Gezondheidsonderzoek

Op 14 april 2021 was onze Sandra aanwezig tijdens de informatieavond van de provincie. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van het RIVM/Nivel onderzoek ‘Tussentijdse resultaten Gezondheidsonderzoek in de IJmond’. Klik hier om het onderzoek te bekijken.

De uitkomst van het onderzoek is schokkend maar niet onverwacht, eigenlijk is het een bevestiging van wat wij allemaal al weten. Na 20 jaar mogen wij nu toch wel actie van de provincie Noord-Holland verwachten?

Bijeenkomst
Meneer Olthof was vaag in zijn uitspraken, “zo gauw mogelijk actie ondernemen, op korte termijn de kooksfabriek aanpakken, eigenlijk het liefst sluiten”, want deze fabriek is allang afgeschreven en wordt maar opgelapt omdat er geen (goedkoop) alternatief is. Tevens is de vergunning niet op orde o.a. betreffende de emissie van zwafeldioxide (SO2). En dan hebben wij het nog niet over de pelletfabriek, hoogoven 6 & 7, lozing van kwik, en ga zo maar door. Het is nu dweilen met de kraan open.

Maar wat is nu korte termijn voor meneer Olthof. Hij verwees weer naar de roadmap 2030 en toezien op de investering van € 300 miljoen door Tata Steel. Dat loopt dus nog 9 jaar. Echter staat er in het Programma Tata Steel 2020-2050, dat Tata pas in 2035 voornemens is gefaseerd te beginnen met de sluiting van de kooksfabriek 2, de sinterfabriek en hoogoven 6. Dus nogmaals de vraag, wat gaat de provincie doen op korte termijn om het leefmilieu in de IJmond te verbeteren.
Ondertussen wordt er maar weer een onderzoek gestart, een panelstudie. Voor langere tijd een groep mensen volgen met als doel: Onderzoeken of dagelijkse acute gezondheidseffecten van omwonenden beïnvloed worden door de luchtkwaliteit. En welke rol de emissies van Tata Steel hier mogelijk in hebben. Op papier klinkt het allemaal mooi, nu nog de praktijk! Wanneer gaan wij daadwerkelijk verschil en verbetering zien, binnen nu en 5 jaar?

Samen Lokaal
Samen Lokaal is super trots op onze Hoogovens (Tata Steel) en de werkgelegenheid die het onze samenleving al vele jaren biedt. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat de (toekomstige) inwoners van Beverwijk kunnen genieten van een gezonde en leefbare leefomgeving. Daarom knokken wij op een kritische manier voor een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Stuur een e-mail naar info@samenlokaalbeverwijk.nl of vul het contactformulier op onze website in.

MENU