Beantwoording vragen Cannock Chase

In april 2021 stelde Samen Lokaal enkele vragen aan het college van B&W van Beverwijk betreffende Cannock Chase. Deze organisatie wordt door de gemeente Beverwijk ingeschakeld voor het incasseren van vorderingen. De vragen die wij stelden hebben betrekking op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG.

Onlangs ontvingen wij een reactie van het college van B&W op onze vragen. In de beantwoording geeft het college aan “achter hun besluit te staan om door te gaan met incassobureau Cannock Chase”. Dit ondanks de vele negatieve berichtgevingen in de consumentenprogramma’s Radar en Kassa. Het college wil ook de samenwerking niet beëindigen met Cannoch Chase omdat zij de komende periode een stijging verwacht van het aantal “dossiers” in Beverwijk door het Coronavirus.
Wel geeft het college van B&W in haar beantwoording toe dat een dossier wel eens in een “verkeerd contract” wordt aangeleverd door hen en dus verkeerd wordt ingelezen bij Cannock Chase. Direct worden er dan 15% kosten door hen opgeboekt. ONTERECHT dus! Helaas blijft er wel eens iets misgaan stelt het college van B&W.
Het college van B&W stelt dat handel in gegevensdata van inwoners van Beverwijk pertinent niet plaats vindt. Inwoners van Beverwijk die “client” zijn bij Cannock Chase kunnen zich wel te allen tijde beroepen op artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier om het voornoemde artikel in te zien.
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u ons van meer informatie voorzien? Neem contact met ons op via info@samenlokaalbeverwijk.nl of vul het contactformulier op onze website in.

Mendes Stengs

is raadslid voor Samen Lokaal. Meer informatie over hem?
MENU