Handhaving door OD NZKG

Op 1 maart 2021 overhandigden wij aan het loket van de OD NZKG te Wijk aan Zee al enkele
vragen omtrent de handhaving bij Tata Steel. Klik hier voor het artikel over voornoemde. Tegelijkertijd hebben wij ook vragen gesteld aan het college van B&W van Beverwijk omtrent de handhaving van OD NZKG in onze gemeente. Samen Lokaal is namelijk van mening dat de veiligheid en gezondheid van onze inwoners te allen tijde op de eerste plaats dient te staan.
Samen Lokaal was verrast dat uit het Randstedelijk Rekenkamer Rapport meerdere malen is
gebleken dat er situaties waren gedoogd. Het college geeft in haar beantwoording aan dat er enkele malen sprake was van concreet zicht op legalisatie.
Het college van B&W van Beverwijk valt vaak terug op de woorden dat zij is aangesloten bij het bestuurlijk overleg Industrie & Gezondheid en actief beleid voert ten aanzien van gezondheid, milieu en luchtkwaliteit. Voorbeelden van dit actieve beleid zijn o.a. het Programma Tata Steel, Visie luchtkwaliteit 2017-2021 en het Ontwerp Milieubeleidsplan 2021-2025.
Wij blijven dit dossier nauwgezet volgen! Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u ons van meer informatie voorzien? Neem contact met ons op via info@samenlokaalbeverwijk.nl of vul het contactformulier op onze website in.

Mendes Stengs

is raadslid voor Samen Lokaal. Meer informatie over hem?
MENU