Ventilatiesysteem De Vrijheit

De gemeente heeft de plicht om haar inwoners te beschermen. Op de gemeente rust namelijk een zorgplicht. Een zorgplicht die inhoudt dat de gemeente rekening houdt met onder meer de gezondheid van haar inwoners. De gemeente is vanuit de wet publieke gezondheid ook verantwoordelijk voor de milieugezondheid. Samen Lokaal vraag aandacht voor deze zorgplicht.

In beantwoording van 25 maart 2021 wordt door het college van B&W aangegeven dat de gemeente Beverwijk aangesloten is bij het bestuurlijk overleg Industrie & Gezondheid. Ook geeft het college aan dat de gemeente Beverwijk actief beleid voert ten aanzien van gezondheid, milieu en luchtkwaliteit. Het college neemt deel aan verschillende bestuurlijke overleggen met andere gemeentes en de provincie Noord-Holland om het belang van de inwoners op dit gebied constant onder de aandacht te houden. Voorbeelden van actief beleid zijn o.a. Programma Tata Steel, Visie luchtkwaliteit 2017-2021 en het Ontwerp Milieubeleidsplan 2021-2025.

Wethouder Erol heeft aangegeven de huidige uitslagen inzake luchtkwaliteit zorgwekkend te vinden en heeft daarom in het bijzijn van gedeputeerde, de heer Olthof, in een bijeenkomst met bezorgde ouders beloofd de ventilatie op basisschool De Vrijheid te verbeteren opdat de gezondheid van de kinderen in de school niet ter discussie kan staan. In het kader van het voornoemde stelde Samen Lokaal op 19 mei 2021 de onderstaande vragen aan het college van B&W van Beverwijk.

1. Is de ventilatie op basisschool De Vrijheit inmiddels adequaat geregeld?
2. Wordt er weer optimaal en veilig geventileerd in de klassen? Zo nee, waarom niet?

Momenteel zijn wij in afwachting van de antwoorden op de bovenstaande vragen. Wanneer wij een reactie hebben ontvangen stellen wij u op de hoogte. Mocht u in de tussentijd vragen of meer informatie hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mendes Stengs

is raadslid voor Samen Lokaal. Meer informatie over hem?
MENU