Verbeter de buurt en privacy

Samen Lokaal is van mening dat de privacy van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee gewaarborgd dient te worden. Het is bekend dat de lokale overheid steeds verder digitaliseert. Daarbij is het ook bekend dat persoonsgegevens regelmatig op straat belanden. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden! Daarom zijn wij van mening dat ICT en het waarborgen van privacy een grotere rol moet spelen binnen het bestuur, politiek en besluitvorming.

Onlangs stelde Samen Lokaal vragen aan het college van B&W over de app ‘Verbeterdebuurt’. De app kan worden omschreven als een online platform waar Beverwijkers melding kunnen maken van dingen die fout gaan in de openbare ruimte. Kortgezegd bemiddelt de app tussen buurtverbeteraars en de gemeente Beverwijk.

Zo lek als een mandje
Eerder bleek – na onderzoek van de ethische hacker Jan van Kampen – dat de meldingsapp Verbeterdebuurt lange tijd zo lek als een mandje was. Door een datalek lagen privégegevens van duizenden gebruikers jarenlang op straat, zowel van geregistreerde als anonieme gebruikers. Volgens recente berichtgeving heeft de ontwikkelaar de problemen inmiddels verholpen en melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen dat voornoemde heeft geleid tot een veilige app, zowel nu als in de toekomst.

Selecteren van adressen
In het kader van de app Verbeterdebuurt stelde wij enkele vragen over het gebruik en de werking van de app. De vragen gaan over het kunnen selecteren van adressen (straatnaam en huisnummer) bij het maken van een melding. Op basis van gesprekken met verschillende inwoners en praktijkervaring hebben wij namelijk geconstateerd dat dit soms leidt tot ongewenste situaties. Zo kan het leiden tot ongewenste spanning in de buurt en tussen buren, terwijl de melding niets zegt over de feitelijke melder.

Voorkomen ongewenste betrokkenheid
Een van onze vragen was hoe het college voorkomt dat inwoners ongewenst betrokken raken bij een melding. Volgens het college moet een melder NAW-gegevens invullen bij het doorgeven van een melding via Verbeterdebuurt. Deze worden niet openbaar gemaakt. De gebruikersnaam wordt wel openbaar gemaakt. Volgens het college kan de melder kiezen voor een niet herleidbare gebruikersnaam. De gebruikersnaam vormt samen met de locatie de melding die zichtbaar wordt op de kaart. De locatie is een adres en is – volgens het college – noodzakelijk om de melding te kunnen oplossen. Ongevraagd wordt een adres als locatie van de melding gebruikt. Gezien de huidige werking van de applicatie is dit niet te voorkomen, stelt het college.

Navraag doen bij de ontwikkelaar
Wij stelden de vraag aan het college of zij bij de ontwikkelaar kan navragen of het mogelijk is om het selecteren van een adres (straat en huisnummer) te verwijderen en dit te vervangen voor een andere manier van selecteren. Bijvoorbeeld aan de hand van coördinaten. Dit om ongewenste situaties te voorkomen. Het college heeft aangegeven bij de leverancier te informeren of het mogelijk is om een locatie op de kaart te vermelden zonder adres, maar bijvoorbeeld met gebruikmaking van coördinaten. Wij hopen spoedig een antwoord van de leverancier en het college te mogen ontvangen. Wanneer wij een reactie hebben stellen wij u natuurlijk weer op de hoogte.

Heeft u vragen, informatie of tips over het onderwerp ICT of privacy. Twijfel niet, neem contact met ons op. Tevens nodigen wij u graag uit om met ons mee te denken. Inschrijven kan hier.

MENU