Dienstverlening zonder internetdwang

Onlangs stelde Samen Lokaal vragen over dienstverlening. Wij zijn van mening dat doelgroepen als ouderen die geen of beperkt gebruik kunnen maken van het internet niet uitgesloten mogen worden van dienstverlening. Veel ouderen wantrouwen het internet en balen dat er geen alternatieven zijn. Daarom moeten er altijd alternatieven zijn voor bijvoorbeeld het zoeken naar informatie, het doen van betalingen en bankzaken, het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte en het maken van afspraken met zorgverleners. Bijna alle ouderen (98%) zijn van mening dat bedrijven en overheden alternatieven dienen te bieden voor mensen die online niet alles kunnen of willen regelen. Dit blijk uit onderzoek van ouderenbond KBO-PCOB, zie ook: https://www.telegraaf.nl/nieuws/413143528/ouderen-zijn-internetdwang-zat

Op 9 maart 2021 hebben wij een reactie ontvangen op onze vragen en heeft de gemeente Beverwijk aangegeven dat zij kennis heeft genomen van het bovenstaande artikel. Het is de gemeente bekend dat niet alle ouderen in de gelegenheid zijn om hun zaken digitaal te regelen. Dit is de reden dat in Beverwijk eenieder, en ook ouderen op andere wijze hun zaken bij de gemeente Beverwijk kunnen regelen.

De gemeente Beverwijk geeft aan dat in Beverwijk meerdere dienstverleningskanalen open staan voor inwoners. Zo kunnen inwoners gebruik maken van de telefoon of bij de gemeente binnenlopen om een afspraak te regelen of een vraag te stellen. Daarbij maakt de gemeente Beverwijk ook gebruik van de krant om inwoners te informeren.

Op ons verzoek om in gesprek te gaan met de ouderenbond KBO-PCOB heeft de gemeente Beverwijk positief gereageerd. Aangegeven wordt dat de gemeente openstaat voor een gesprek met KBO-PCOB. Wanneer blijk dat de uitkomsten van deze gesprekken de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt, dan neemt de gemeente daar actie op en wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd.

Onlangs heeft de gemeente een nieuwe website gelanceerd. Als antwoord op onze vragen geeft de gemeente aan dat de gemeente Beverwijk werkt aan haar digi-toegankelijkheid. Dit betekent dat de website eenvoudig in gebruik is, het taalniveau begrijpelijk is en de informatie snel te vinden is. Daarnaast blijven ook de overige dienstverleningskanalen open. Ouderen in staat stellen te blijven participeren in onze samenleving, is als basisuitgangspunt uitgesproken en opgenomen in de visie “Meedoen”.

Zoals eerder aangegeven vindt Samen Lokaal het belangrijk dat mensen niet worden uitgesloten van dienstverlening omdat ze geen of beperkt internet (kunnen) gebruiken. Daarom zullen wij altijd inzetten op het openhouden van minimaal één balie op het gemeentehuis van Beverwijk waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen. Het gemeentehuis dient het huis van de inwoners en ondernemers van Beverwijk te zijn. Toegankelijkheid en dienstverlening zijn daarbij wat ons betreft essentieel. Tevens zijn wij van mening dat de gemeente op het gebied van dienstverlening de sociale teams, de bibliotheek en ouderenhuizen optimaal dient te faciliteren zodat zij als belangrijke schakel kunnen (blijven) functioneren. Zij hebben vaak al een mooie en directe vertrouwensband met inwoners.

Samen Lokaal werkt aan het verkiezingsprogramma voor 2022-2026. Wenst u met ons mee te denken over dienstverlening of een ander onderwerp?  Klik hier en meld u vrijblijvend aan.

MENU