Participatie

Veel gemeenten hebben jaarlijks meerdere participatietrajecten lopen. Er is namelijk steeds meer behoefte aan betrokkenheid vanuit de samenleving, ook in Beverwijk. Maar wanneer is een participatietraject geslaagd? Niet wanneer blijkt dat de uitkomst al vast staat. Wat er erger is? Doen alsof over van alles te participeren valt. Dit creëert nog meer wantrouwen en/of teleurstelling bij inwoners, terwijl gemeenten juist beogen om die gevoelens weg te nemen door open te staan voor kennis en kunde uit de samenleving en door transparanter te werken.

Veel gemeenten hebben jaarlijks meerdere participatietrajecten lopen. Er is namelijk steeds meer behoefte aan betrokkenheid vanuit de samenleving, ook in Beverwijk. Maar wanneer is een participatietraject geslaagd? Niet wanneer blijkt dat de uitkomst al vast staat. Wat er erger is? Doen alsof over van alles te participeren valt. Dit creëert nog meer wantrouwen en/of teleurstelling bij inwoners, terwijl gemeenten juist beogen om die gevoelens weg te nemen door open te staan voor kennis en kunde uit de samenleving en door transparanter te werken.

Neem bijvoorbeeld het project ‘kruispunt Warande-Zeestraat’, een deelproject van de realisatie van de zogenoemde doorfietsroute. Middels participatie zou een plan worden opgesteld. Maar, tot op heden lijkt het erop dat de uitkomst altijd al heeft vastgestaan. Een rotonde moet en zal er komen. Van echte participatie is dus geen sprake!

Inzetten op participatie? Geef dan duidelijk aan welke kaders er gelden, waar keuzemogelijkheden liggen of waar nog alles over gezegd mag worden. Soms is het eerlijke verhaal dat van echte participatie geen sprake is. Jammer, want het kan anders! Ik hoop dat het participatiebeleid dat momenteel wordt ontwikkeld en de implementatie van de Omgevingswet, waar participatie een sterke rol in gaat spelen, hier verandering in gaat brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MENU