Samen Lokaal is dé lokale politieke partij van Beverwijk en heeft een jonge en frisse blik op de gemeente. Wij zijn er voor alle Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs, en voor alle buurten. Wij zetten ons in voor het lokale belang en voor de grote thema’s, maar zeker ook voor de zaken die in uw buurt spelen.

Ons doel

Het hervormen van onze lokale democratie – waarin op dit moment (landelijke) partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners en ondernemers van Beverwijk en Wijk aan Zee centraal staat.

Beverwijk verdient een politiek-bestuurlijk systeem waarbij inwoners en ondernemers op een efficiënte manier kunnen meedenken en -beslissen, ook na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood! Om dit mogelijk te maken moet o.a. het volgende gebeuren:

  1. Het kunstmatige verschil tussen inwoners en politici moet verdwijnen.
  2. In beleidsvoorbereiding moet de stem van de inwoners en ondernemers worden ingebouwd en benut.
  3. Een besluit of beleid moet zo breedgedragen mogelijk zijn. Dus geen meerderheidsstemmen en doordrukken.
  4. De gemeente Beverwijk moet haar rol veranderen van regisseren en controleren naar faciliteren en mogelijk maken.

Programma 2022-2026

In de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben wij hard gewerkt aan ons ‘nieuwe’ programma. Dit is gebeurd in samenspraak met een grote groep inwoners en ondernemers uit Beverwijk en Wijk aan Zee. Dit programma kunt u hier lezen/bestellen.

Veel gestelde vragen

Samen refereert naar het belang van de Beverwijkse samenleving, de focus op samenwerking en het optimaal betrekken van inwoners en ondernemers bij projecten en beleid. Lokaal refereert naar onze grondslag. Wij zijn een lokale politieke vereniging  en niet verbonden aan een landelijke partij. Wij hebben daarom alle vrijheid in het samenstellen van een evenwichtig en sterk programma, waarbij inwoners en ondernemers zoveel mogelijk worden betrokken. Er zijn geen politieke dogma’s die ons van bovenaf worden opgedrongen, wij zetten ons in voor het lokale belang.

Het logo van Samen Lokaal bestaat uit de naam van de vereniging. Daarbij zijn twee mensen zichtbaar die elkaar vasthouden en hun vuist in de lucht houden. Dit staat voor de kracht van de samenleving, het belang van de menselijke maat en ons streven naar samenwerking en participatie. De kleur oranje staat voor de Beverwijkse samenleving ofwel de inwoners en ondernemers van Beverwijk & Wijk aan Zee. De kleur rood voor de gemeente Beverwijk. In de letter ‘O’ is een witte lelie zichtbaar. Deze lelie refereert naar het wapen van Beverwijk en onze lokale grondslag.

Alle inwoners en ondernemers van Beverwijk en Wijk aan Zee zijn onze “achterban”. Iedereen kan en mag meedoen. Ook de mensen die niet (mogen) stemmen. Wij zijn namelijk van mening dat iedereen ideeën heeft die Beverwijk, Wijk aan Zee, de wijken en de buurten beter kunnen maken.

Nee, Samen Lokaal is eerder te omschrijven als een beweging, die laat zien dat het anders kan. Anders dan we tot nu toe in de politiek gewend zijn. Er is geen overkoepelend orgaan (de “partij”) dat voor ons de (politieke) standpunten bepaalt. Wel delen we met elkaar de overtuiging dat we op basis van gezamenlijke doelen, dialoog en gezond verstand onze verschillen kunnen overbruggen én dat we bij ieder vraagstuk de samenleving betrekken.

Samen Lokaal staat constant in verbinding met de Beverwijkse samenleving. Daardoor zijn wij in staat om goed gebruik te maken van de kennis en kunde die aanwezig is in de samenleving. Wij betrekken inwoners en ondernemers o.a. door middel van peilingen, enquêtes, gesprekken en themabijeenkomsten. De informatie die wij constant ophalen vormt de basis voor het handelen van de partij én de fractie. Ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 kunt u hier vinden. 

MENU