Samen Lokaal is een actieve lokale politieke vereniging met ruim 70 leden. Maak hieronder kennis met de leden die actief zijn in het college van B&W en in de gemeenteraad. Contact met de fractie? Stuur een e-mail naar fractie@samenlokaalbeverwijk.nl

De vereniging achter Samen Lokaal Beverwijk heeft een bestuur. Het bestuur telt 4 leden. Contact met het bestuur? Stuur een e-mail naar secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl

Tim van der Peijl

Voorzitter

Harry Anderies

Secretaris

Oene Kolthof

Penningmeester

Jean-Paul v. Luijn

Bestuurslid
MENU