Onzichtbare Wooncrisis

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Dit is niet alleen in Beverwijk het geval. In de gehele MRA (Metropool Regio Amsterdam) is een gebrek aan passend woningaanbod, vooral voor starters en gezinnen. Naast deze wooncrisis -die verschillende doelgroepen raakt- is er ook nog een andere zogenoemde ‘onzichtbare wooncrisis’.

Deze onzichtbare wooncrisis heeft betrekking op mensen die wonen in barslechte omstandigheden en daar niet zomaar uit kunnen komen. Denk daarbij aan mensen die wonen in een vochtige woning met vergaande schimmelvorming. Een probleem dat leidt tot oncomfortabel wonen en de gezondheid flink kan aantasten. Tevens kan gedacht worden aan andere problemen, zoals: scheuren, tocht en lekkage.

Tocht heeft o.a. tot gevolg dat mensen harder moeten stoken om hun woning warm te krijgen. Dit leidt tot hogere stookkosten en daarmee tot hogere woonlasten die niet alle inwoners kunnen dragen.

Onlangs heeft Samen Lokaal meegedaan aan een rondleiding door de Kuenenpleinbuurt en daarbinnen de Indische Buurt. Tot onze grote schrik hebben wij daarbij kennisgenomen van het achterstallig onderhoud van de sociale huurwoningen aldaar. Enkele dagen na de rondleiding hebben wij -op uitnodiging- opnieuw verschillende woningen van binnen mogen bekijken en gesprekken gevoerd met huurders. Daar werden wij niet vrolijk van!

Zie ook de reportage van NH Nieuws.

Uit reactie op onze berichtgevingen op sociale media blijkt dat de problematiek van het achterstallige onderhoud niet alleen speelt in de Indische Buurt, maar ook in andere buurten in Beverwijk. Middels een brief aan het college van B&W hebben wij aandacht gevraagd voor de schrijnende situatie en sturen wij aan op actie. Wij willen namelijk dat alle inwoners van de gemeente Beverwijk prettig kunnen wonen.

Al met al zou je de vraag kunnen stellen. Waarom zouden huurders nog de volle mep moeten betalen voor woningen die ver onder de maat zijn? En dan spreken wij niet eens over de negatieve effecten op gezondheid en leefomgeving die ook geld kosten.

Wij roepen Pré Wonen op tot het ondernemen van actie. Maak prettig wonen weer een pre!

Alex van Luijn

is raadslid voor Samen Lokaal. Meer informatie over hem?
MENU