Doeplekken in wijken

In mijn vorige schrijven maakte ik me hard voor meer ontmoeting tussen jong en oud. Als jong en oud gaan samen werken versterkt dit de ontmoeting. Elkaar leren kennen kan immers de basis zijn van een intensere relatie. Dit samen komen laten we gebeuren op speciale daarvoor ingerichte “doeplekken”. De taak aan de gemeente Beverwijk om dit te faciliteren waar dit kan. Zo kunnen er ook spier- en botversterkende activiteiten plaats vinden op deze doeplekken. Net zoals dit is gedaan op Muscle Beach Miami en Venice Beach Los Angeles. Een ander mooi voorbeeld is Copacabana in Rio de Janeiro. Hier is om de 50 meter de mogelijkheid een work out te doen zoals optrekken, opdrukken en/of een ladder training.

Sporten in de buitenlucht (Muscle Beach Maimi).

Ook kunnen er efficiënte buiten fitnesstoestellen geplaatst worden als hier behoefte voor blijkt te zijn. Uitdagende sport- en spel voorzieningen realiseren op centrale doeplekken in de wijken en zo het sport- en beweegaanbod stimuleren. Op de tafels met bankjes plaatsen we bovendien borden met 64 en 100 velden zodat er ook geschaakt en gedamd kan worden. Hersenfitness. Door het sportieve en recreatieve gebruik van de buitenruimte, dichtbij huis, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk ontstaat verdere verbroedering. Sport, spel en bewegen dichtbij en om de mensen heen organiseren. Want naast de deelname aan sport via clubs en verenigingen, kiezen ook in Beverwijk veel inwoners ervoor om niet in verenigingsverband te sporten, maar juist ongeorganiseerd. Er is immers sprake van een veranderende vraag naar en behoefte aan bewegingsmogelijkheden bij de inwoners. De gemeente dient te waken dat zij hierop blijven aansluiten. De anderhalve meter maatregel uiteraard in acht nemend.

Buitensporten in Haarlem.

Co-creatie! In samenspraak met de inwoners doeplekken voor jong en oud creëren c.q. inrichten om ontmoeting, sport, spel en bewegen te stimuleren. De buurtsportcoaches kunnen er verder voor zorgen dat talent zich kan ontwikkelen. Een middelgrote stad met grootstedelijke problematiek die actief een sportklimaat stimuleert is een vanzelfsprekendheid. En hoe mooi zou het zijn als een Beverwijker of Wijk aan Zeeër is het Tata Steel Chess toernooi wint.

Mendes Stengs

is raadslid voor Samen Lokaal. Meer informatie over hem?
MENU