Brief aan de leden juli 2022

Datum verzending: Beverwijk, donderdag 14 juli 2022

Betreft: Stand van zaken Samen Lokaal Beverwijk

Geachte leden van Samen Lokaal Beverwijk,

Samen Lokaal Beverwijk en haar leden hebben een roerige periode doorgemaakt. Na een sterke campagne zijn wij op de uitslagenavond getrakteerd op een prachtige verkiezingsuitslag. Met bijna 4000 stemmen ofwel 8 zetels was Samen Lokaal Beverwijk veruit de grootste partij en verkregen wij het mandaat om te formeren. Een resultaat gerealiseerd door de inzet van een grote groep enthousiaste leden. En toen…

Formatie
Na het verkrijgen van het mandaat zijn wij gestart met de formatie. Dit proces leidde tot een coalitie van 16 zetels bestaande uit Samen Lokaal Beverwijk (8), D66 (4), PvdA (2) en CDA (2). Daarbij werd – onder begeleiding van Toon Mans (burgemeester van Castricum) – het coalitieakkoord ‘Samen kom je verder’ geschreven en wer­d – voor het eerst in Beverwijk – een strategische raadsagenda opgesteld met een breed aantal partijen. Dit laatste gebeurde onder begeleiding van Han ter Heegde (burgemeester van Gooise Meren).

Door de hierboven genoemde coalitiepartijen werden Ali Bal, Halil Kocak, Brigitte van den Berg, Jaqueline Dorenbos en Teun-Jan Tabak voorgedragen aan de gemeenteraad als kandidaat-wethouder. Alle kandidaten doorliepen zonder problemen een risicoanalyse en leverden een VOG in. Op de dag van de benoeming ontving de burgemeester enkele foto’s van Halil Kocak. Op basis daarvan werd zijn voordracht uitgesteld om een aanvullende risicoanalyse uit te voeren. De andere kandidaat-wethouders werden wel voorgedragen en benoemd door de gemeenteraad. Op 28 juni 2022 besloot Halil Kocak zich terug te trekken als kandidaat-wethouder en als raadslid het proces van de aanvullende risicoanalyse te doorlopen.

Van 8 naar 5 zetels

Op maandag 4 juli 2022 is de coalitie van Samen Lokaal Beverwijk, D66, PvdA en CDA gevallen. Belangrijke aanleiding daarvoor was de vermindering van het aantal zetels bij Samen Lokaal Beverwijk. Zoals eerder aangegeven behaalde wij 8 zetels. Na het vertrek van Inge Rood, Ruth Huis in ’t Veld-Langedijk en Halil Kocak zijn daarvan nog 5 zetels over. De huidige fractie van Samen Lokaal Beverwijk bestaat uit: Michel Verreij, Mendes Stengs, Annemarie Deen, Aad Bos en Bob Kloes. Een team dat hechter is geworden door al hetgeen is gebeurd in de afgelopen periode en zeer gemotiveerd is om zich – samen met de leden en inwoners – in te blijven zetten voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Dit met het verkiezingsprogramma “Met hart voor de Wijken” onder de arm.

Aanleiding van het vertrek van de 3 hierboven genoemde raadsleden is de zogenoemde Grijze Wolvenkwestie. De fractie van Samen Lokaal Beverwijk heeft altijd aangegeven de resultaten van de (aanvullende) risicoanalyse af te willen wachten en op basis daarvan te handelen. De fractie ging dus uit van het principe ‘onschuldig tot schuld is bewezen’. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het vertrek van Inge Rood en Ruth Huis in ’t Veld-Langendijk en een aantal leden. Halil Kocak is uit de fractie gestapt om verdere schade aan de partij te voorkomen. Tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2022 deed Samen Lokaal Beverwijk mondeling afstand van de Grijze Wolven. Eerder communiceerde Samen Lokaal Beverwijk geen enkele verbinding met of sympathieën te hebben voor racistische, discriminerende of extremistische organisaties van welke politieke kleur dan ook.

Nieuwe (in)formatie
Na het vallen van de coalitie heeft de gemeenteraad op woensdag 6 juli 2022 besloten een nieuwe (in)formatieronde te starten. Dit gebeurt onder leiding van Han ter Heegde (Burgemeester van Gooise Meren). De verwachting is dat dit proces aan het eind van het zomerreces (begin september) wordt afgerond. Wij gaan met een positieve houding de nieuwe (in)formatieronde in en kijken uit naar een nieuwe samenwerking. Namens Samen Lokaal Beverwijk nemen Ali Bal en Michel Verreij deel aan de (in)formatie.

Wethouderschap Ali Bal
Op 16 juni 2022 verliet Ali Bal de gemeenteraad om geïnstalleerd te worden als wethouder. Als gevolg van het vallen van de coalitie is Ali momenteel werkzaam als demissionair wethouder. Dit met een portefeuille bestaande uit o.a. ruimtelijke ordening, wonen, omgevingswet en monumenten & erfgoed. Ali blijft tot uiterlijk 15 september 2022 in functie. Daarna hangt zijn positie af van het hierboven genoemde (in)formatieproces.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van Samen Lokaal Beverwijk bestond uit een dagelijks bestuur (DB) van 3 personen en een algemeen bestuur (AB) 3 personen. Onlangs hebben Danielle de Jong (om gezondheidsredenen en op doktersadvies) en Hans Pleeging zich teruggetrokken uit het DB en heeft Johan Wolbers zich teruggetrokken uit het AB. Dit betekent dat er verschillende posities in het bestuur vacant zijn en deze ingevuld dienen te worden. Dit dient te gebeuren door de leden tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV). Momenteel telt Samen Lokaal Beverwijk 77 stemgerechtigde leden.

Wij danken de teruggetrokken bestuursleden voor hun inzet. Danielle zijn wij zeer erkentelijk voor alle werkzaamheden die zij heeft verricht. Deze werkzaamheden hebben geleid tot een sterke doorontwikkeling en professionalisering van de vereniging.

Om ervoor te zorgen dat Samen Lokaal Beverwijk niet zonder bestuur zit is een interim dagelijks bestuur aangesteld bestaande uit: Harry Andries, Cor Bart en Jean-Paul van Luijn. Het tijdelijke bestuur beperkt zich tot het afhandelen van lopende zaken en het z.s.m. uitschrijven en organiseren van een algemene ledenvergadering (ALV). Dit om onder andere de afgelopen roerige periode goed te bespreken en een nieuw bestuur te kiezen. De datum en locatie van de ALV worden zo snel mogelijk met u gecommuniceerd middels een uitnodiging.

Wij betreuren het dat een aantal leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Daarentegen vinden wij het geweldig hoeveel mensen de partij loyaal zijn gebleven en ook in slechte tijden de partij en haar mensen hebben gesteund. Hartelijk dank daarvoor. Wij spreken/zien u graag bij de ALV.

Heeft u vragen naar aanleiding van voorliggend schijven? Neem dan contact op met het interim dagelijks bestuur via: secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het interim dagelijks bestuur van Samen Lokaal Beverwijk,

Harry Anderies, Cor Bart en Jean-Paul van Luijn.

Namens de fractie van Samen Lokaal Beverwijk,

Michel Verreij

MENU