Nieuwe penningmeester

Op 6 februari 2024 hield Samen Lokaal Beverwijk weer een algemene ledenvergadering (ALV) met aansluitend een 🥂❄️ Winterborrel. Belangrijk onderdeel van de ALV was de voordracht van de nieuwe penningmeester. De leden hebben Oene Kolthof voor de komende 2 jaar deze functie toevertrouwd. De leden en het bestuur zijn blij met de benoeming van Oene en wensen hem veel succes en plezier. Na de ALV begon de Winterborrel en was ruimte voor felicitatie, gesprek en kennismaking met nieuwe leden. Aangezien Oene Kolthof eerder actief was als lid van de kascommissie, is tijdens de ALV ook een nieuw lid voor de kascommissie geselecteerd. Het nieuwe lid voor de kascommissie is Hans Pleging. Hij zal samen met Ruud Magre de controle uitoefenen op de financiële stukken die vanaf heden zullen worden opgesteld door penningmeester Oene Kolthof.

Lijk het je leuk om ook deel te nemen aan bijeenkomsten georganiseerd door Samen Lokaal Beverwijk? Meld je dan als lid, kijk op Word lid – Samen Lokaal Beverwijk voor meer informatie. Wellicht tot snel!

 
MENU